Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se
Ola Ericson/imagebank.sweden.se

点击这里找到适合你的瑞典大学。

根据地域和学科来选择心仪的瑞典大学。

Tina Stafren/imagebank.sweden.se

瑞典留学申请指南

带你了解瑞典高等教育体系,瑞典大学申请官方指南。